Хүний нөөц

Нээлттэй ажлын байр

2020-02-18 - 2020-03-01
Эм зүйч
2020-02-01 - 2020-03-12
График Дизайнер
2020-01-12 - 2020-02-1
Үйлчилгээний ажилтан
2020-02-06 - 2020-02-20
Эм зүйч
2020-02-05 - 2020-03-05
Програм хангамжын ажилтан
2020-03-01 - 2020-03-16
Маркетингийн менежер